Tuesday, June 3, 2008

FATWA SESAT AL-ALBAANYDi sediakan oleh ;
Abu Lehyah al-Kelantany
(0133005046)
بيان الحق وكشف أهل الضلال


الحمد لله الرحيم الرحمن
المنـزه عن الشبيه والمثيل والزوجة والولد والإخوان، الموجود بلا جهة ولا مكان، المنـزه عن كل ما لا يليق به من الصفات والنعوت، والملك القهار ذي الجلال والجبروت، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وخاتم أنبياء الإسلام، وعلى ءاله الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن اتبع منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.ـ
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حتى متى ترعون عن ذكر الظالم اذكروه بما فيه حتى يحذره الناسSEKAPUR SIRIH TENTANG FATWA-FATWA AL-ALBAANY YANG BERCANGGAH DENGAN SYARIAT ISLAM DAN GANJIL DARIPADA JAMHUR MUSLIMIN.

Fatwa-fatwa Al-Albaany bercanggah dengan Islam jika hendak dihitung satu persatu tidak terkira banyaknya tetapi seqodar untuk diterangkan dalam artikel ini memadai Ambo sebut secara ringkas untuk di ketahui jua hal keadaan sebenar beliau tanpa banyak pendetailan.


DALAM PERMASALAHAN AKIDAH :

Mohamad Nasaruddin Al-Albaany menyerupakan Allah dengan makhluk dan mensifatkan Allah sebagai duduk bersemayam di atas arasyh dengan zatnya.


Pernah juga beliau mengatakan ;


إن الله يحيط بالعالم من جميع الجهات كما أن الحقة تحيط في ضمنها


" Allah meliputi segala alam ini daripada segala arah seperti lapisan selaput biji tamar memeliputi di sekelilingnya" . Ini tidak pernah disebut oleh seorang pun sebelum ini sma ada salaf ataupun khalaf hatta Ibn Taymiyyah al-Harrany sendiri pun tak sebut. BIDA'AH INI LAH PERLU KITA TAHZIRKAN KERANA IA MEROSAKKAN MASYARAKAT AWAM, BIDA'AH DALAM PERMASA'ALAHAN I'TIQODIYAH SUATU YANG TIADA KEMAAFAN. Perkara ini disebut di dalam kitabnya yang diberi nama "SOHIH TARGHB WAL TARHIB". Lihat jilid yang pertama m/s 116. Perlu diketahui bahawa Umat Islam bersepakat mengkafirkan mereka yang berkata-kata demikian kerana Allah taala tidak boleh sama sekali menyerupai makhluk.Memadailah untuk menolak pandangan Al-Albaany, Al-Quran dengan tegas menangkis pandangan AL-Albaany dengan berfirman :
ليس كمثله شيء
bermaksud " Allah tidak sekali-kali sama dengan Makhluk "FATWA-FATWA PELIK :


 1. Antara fatwa-fatwa pelik beliau adalah sebagaimana yang disebut di dalam kitabnya yang diberi nama ( Mukhtasor Al-'uluw ) m/s 7, 156, 258. Beliau mengatakan bahawa Allah bercakap cakap dengan suara dan huruf Allah. Marilah berlindung dengan Allah taala daripada penipuan Al- Albaany yang besar ini.Kata-kata Albaany tidak lain dan tidak bukan melainkan menjurus kepada mentashbihkan Allah dengan segala makhluk. Kitab- kitab beliau masih lagi berlegar legar di pasaran, di jual di kedai-kedai, di letak di perpustakaan, padahal apa yang termaktub di dalamnya adalah pembohongan dan penipuan yang nyata, lebih teruk lagi beliau menisbahkan akidah kufur ini kepada Ahlul hadits dan Sunnah. Hal Al-Albaany ini samalah dengan imam sesatnya Al-Harrany yang menjadi Idola dan menjadi pujaan hatinya.

 2. Al-Albaany melontarkan finah kepada ulama'-ulama' salaf dan ulamak sunnah sebagai Zindiq. Ini adalah kerana mereka telah mentakwilkan beberapa ayat mutasyabihat daripada ayat al-quran dan juga hadits. Lalu beliau mengatakan ; " (kami beri'qtiqod dan mempercayai bahawa ramai ulama' yang mentakwil bukan zindiq ) tetapi ketahuilah pada hakikatnya mereka berkata dengan perkataan orang-orang zindiq jua" tamat nukilan penulis daripada kata-kata Al-AlBaany.


 3. Beliau juga mengatakan Takwil itulah Taatil (Takwil itu adalah menafikan sifat Allah itu sendiri).Ini disebut dalam kitabnya (( FATAWA AL-ALBAANY)) mls 522 dan juga 523. Adapun perkara ini juda terdapat dalam kitbnya yang lain " Mukhtasor Al-'Uluw" m/s 23.

Bersambung....


di Sediakan oleh


Abu lehyah Al Kelantany


0133005046MUTAMAHDITS AL-ALBAANY MENGAKUI BELIAU BUKAN MUHADDITS


بسم الله الرحمن الرحيمالحمدلله رب العالمين, مكون الأكوان, مدبر الأزمان, الموجود أزلا وأبدا بلاكيف ولاجهة ولامكان , والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين, وعلى ءاله الطاهرين وصحابته الطيبين, اما بعدDi sediakan oleh :

Abu Lehyah al-Kelantany

(0133005046)AL-AlBAANY BUKAN MUHADDITS MAHUPUN BERGELAR HAFIZ


Siapakah itu hafidz dalam bidang hafidh? Al-hafiz ialah seorang yang ahli dalam mensohihkan dan mendaifkan hadits-hadits dan disyaratkan disana As-Sima’ (dengar) daripada riwayat-riwayat para perawi al- Huffaz sehinggalah beliau sendiri dapat meriyawatkannya kembali. Begitu juga disyaratkan hendaklah beliau seorang yang dhabt as-sadr ( Ingatan yang kuat dan mendalam lagi teliti) iaitu beliau menghafal beratus-ratus ribu hadits-hadits beserta sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sollallahu ‘alaihiwasalllam di samping menghafal nama-nama para perawi dan ahwalnya ( keadaannya ), tambahan daripada itu beliau tidak lupa menghafal Matan-matan pelbagai ilmu dan kitab-kitab dan matan Lughah (bahasa) dan dan cara-cara dan sebagainya sehingga jadilah beliau eorang yang ahli dalam bidang ini dan boleh mensohihkan dan mendhaifkan hadits-hadits. Perkara yang penulis sebut tadi banyak telah dinyatakan oleh ulama’-ulama’ hadits di dalam kitab mereka. Dan agaknya amat memadailah sekiranya penulis menegaskan hal ini sebagaimana kata-kata Imam Al-hafiz As-Suyuty dalam Alfiyahnya :وخذ حيث حافظ عليه نص * أو من مصنف بجمعه يخصBERLAJAR SECARA BERTALAQQISehubungan dengan itu ilmu agama tidaklah boleh diambil dengan hanya menthola’ah (baca) kitab-kitab sahaja tanpa berteraskan konsep talaqqi daripada orang yang ahli iaitu ahlul ma’rifah dan thiqah (boleh dipercayai dan amanah kepada ilmu yang diajarinya). Ini adalah kerana berkemungkinan besar kitab-kitab tadi terdapat unsur-unsur tokok tambah dan penipuan terhadap agama (ini biasa dilakukan oleh orang yang orientalis dan wahhabi khususnya percetakan al-Saudiyah) ataupun kitab-kitab yang cuba dibaca tanpa berguru tadi dibimbangi boleh difahami padanya sesuatu yang bercanggah dengan apa yang sebenar yang dipegang oleh ulama’-ulama’ salaf dan khalaf, yang mana mereka ulama’-ulama’ tadi dari sudut mengamalkan tradisi talaqqi dengan memindahkan maklumat dari satu generasi kepada generasi yang lain.Inilah proses pembelajaran mereka yang berkesan dan mampu mengeluarkan ramai alim ulama’. Dalam isu ini Al- Hafiz Abu Baker Al-khatib Al-Baghdady berkata :لا يـأحذ العلم إلا من أفواه العلماء


BERMAKSUD "Janganlah sekali-kali engkau menuntut ilmu melainkan dengan menuntut daripada apa yang keluar daripada bibir ulama' (berlajar bertalaqqi)".


sesetengah ulama salaf memberi peringatan :


الذين يأدخذ الحديث من الكتب يسمى صحفياً والذي يأخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفياً ولا يسمى قارئاً


Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Baghdady dalam kitabnya " al-Faqih wal Mutaffaqquh".


Nabi kita Musthafa Muhammad Sollallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda :


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين


" Barangsiapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan, nescaya diberi dia akan Ilmu pengetahuan Agama". hadits riwayat Imam Al-Bukhary. dalam sesetengah riwayat yang lain ada sedikit penambahan sabda nabi sollallahu 'alaihi wasallam :


إن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه

bermaksud : " sesungguhnya Ilmu pengetahuan hendaklah dituntut dengan cara pembelajaran bertallaqi dan Ilmu fikah itu dituntut dengan cara pemahaman ". hadits riwayat Thabrany.

Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sohihnya daripada Ibn Sirin Bahawa baginda bersabda :

إن هذاالعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم


bermaksud : " Sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu agama maka hendaklah engkau meneliti daripada engkau menuntut/ mengaambil ilmu agama tersebut"

Bagi yang mengenali Al-AlBaany atau pernah membaca hasil tulisan-tulisannya akan pasti mendapati dalil yang jelas menunjukkan bahawa beliau beliau bukanlah seorang yang ahli dalam ilmu hadits atau ilmu selainnya hadits. Beliau beliau pernah menyebut di dalam kitabnya sesetengah hadits yang dihukumkan sohih kemudian pada tulisan yang lain beliau sendiri mendaifkannya. Kekantoian Albaani ni bolehla disifatkan sebagai seorang Mutanaqidh Mujassim. Konon-kononnya beliau ingin mensohihkan dan mendaifkan hadits dan ingin menunjukkan kealiman beliau tetapi berakhir dengan kedangkalan dan kebodohannya. Ini bertambah teruk bila Albaany menyerang Imam Bukhary dan Imam Muslim, dan banyak menyanggah ulama'-ulama' aa-'immah yang besar-besar. Sedangkan Al-albaany mengakui status dirinya dengan pengiktirafannya sendiri di dalam beberapa majlis bahawa beliau bukanlah seorang Hafidz ataupun Muhaddits. Perkara ini dibuktikan apabila ianya disebut oleh seorang peguam lelaki bahawa beliau pernah bertanyakan Al-Albaany :


Peguam : Adakah boleh engkau riwayatkan kepadaku 10 hadits yang bersambung-sambung sanadnya kepada Rasulullah?

Al-albaany menjawab :أنا لست محدث حفظ بل محدث الكتاب


" aku bukanlah Muhadith yang menghafal hadits tapi aku adalah muhaddits kitab "

Peguam : Kalau begitu saya pun boleh jadi muhaddits Kitab!!

Terdiam Albaany daripada jawapan peguam tersebut.

NASIHAT PENULIS BAGI MEREKA YANG TEKUN MEMBACA BUKU AL-ALBAANY HENDAKLAH KALIAN KETAHUI AL-ALBAANY HAL KEADAAN SEBENARNYA BUKANLAH SEORANG MUHADDITS, MENSOHIHKAN DAN MENDHAIFKAN HADITS DAN JUGA MERIWAYATKAN HADITS. ELOKLAH KITA KEMBALI KEPADA PARA HUFFAZ YANG SEBENAR SEPERTI IMAM BUKHARY, IMAM MUSLIM,IMAM ABU DAUD,IMAM NASA'I, SYIEKHUL HUFFAZ IMAM AHMAD, IMAM IROQI, IMAM AL-HAKIM, tHARANY, HAFIZ ALSUBKI, HAFIDZ MURTADHA AZZABIDY,HAFIDZ ALGHUMMARY, DAN BERLAMBAK LAGI. TINGGALKAN YANG JAHIL MASYHUR YANG MEMBAWA POLEMIK DALAM MASYARAKAT SETERUSNYA MEROSAKKAN KEJITUAN AKIDAH UMAT ISLAM, BERPEGANGLAH DENGAN IMAM-IMAM HUFFAZ YANG MU'TABAR.. INSYAALAH..WALHAMDULILLAH..

Disediakan oleh
Abu Lehyah Al-Kelantany
(0133005046)


KAJIAN ILMIYAH : AL-ALBAANY BUKAN MUHADDITS TAPI MUTAMAHDITH


DISEDIAKAN OLEH :
ABU-LEHYAH AL-KELANTANY
0133005046


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين, مكون الأكوان, مدبر الأزمان, الموجود أزلا وأبدا بلاكيف ولاجهة ولامكان , والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين, وعلى ءاله الطاهرين وصحابته الطيبين, اما بعد


KAJIAN RINKAS : AL-BAANY MENINGGAL DUNIA TANPA TARAJU’ (KEMBALI) DARIPADA KESALAHAN-KESALAHAN DAN KEGANJILANNYA DALAM BERFATWA.


Perbincangan penulis sekitar noktah-noktah berikut ; • Marilah Mengenali Al-Albaany

 • Albany Bukan Muhadith Dan Bukan Juga Hafidz

 • Sekapur Sirih Tentang Fatwa-Fatwa Albani Yang Bercanggah Dan Ganjil Dari Mejority Umat Islam

 • Albany Mengkafirkan Imam Bukhary

 • Al-baany Mengatakan Rasulullah Sollallahu `Alaihi Wassallam Sesat

 • Sejumlah Daripada Kesesatan-Kesesatannya Dan Fatwa-Fatwanya Yang Shaz (pelik).

 • Pengajaran Buat Rakyat Palestin Dari Fatwa Al-Albaany ( Beliau mngkafirkan rakyat Palestin)
 • Al-Albaany Membesar Dalam Hizb Ikhwan Kemudian Beliau Mengkafirkan Pemimpinnya.

 • Beberapa Ulama’-ulama’ Yang Mengarang Untuk Membantah Dan Membonkarkan Kesesatannya Serta Keburukannya.

Semenjak beberapa tahun yang lalu meninggal seorang al-Mad’u Muhammad Naasir al-Din Al-Albaany, seorang yang mempunyai kemasyhuran dan terkenal dengan sikap pelampau dan mempunyai keganjilan-keganjilan dalam pemikiran. Kitab-kitab hasil karya beliau tersebar di timur dan barat dan penuh dengan fatwa-fatwa yang tidak berharga. Dan penulis pula atas dasar terpanggil dengan seruan Amar Ma’ruf wan Nahy “An al-Munkar bangkit mentahzir Naasir al-Din Al-Albaany seqadar memenuhi tuntutan firman Allah taala ;

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر


Yang bermaksud :“ Hendaklah ada dikalangan kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada perkara-perkara yang ma’ruf dan mencegah daripada perkara-perkara kemunkaran “.(surah Al-Imran ayat ;104 ).

Nasihat adalah suatu perkara perlu dan penting untuk membongkarkan keadaan sebenar orang yang menipu umat Islam contohnya perkara-perkara yang melibatkan makan minum, jual beli, pakaian lebih-lebih lagi diaulakan dalam masalah orang yang melakukan penipuan kepada orang-orang Islam ( 10kali mesti ditahzir) dengan menyebarkan aqidah-aqidah yang fasidah (rosak). Oleh kerana itu Nabi kita Musthafa bersabda ;


الدين النصيحة


Yang bermaksud ; “agama itu adalah memberi nasihat”. Penulis amat berpegang dengan kata-kata seorang ulama’ sufi, Al Imam al ‘Alim ash Shufi Abu ‘Ali ad-Daqqaq : Semoga Allah meredhainya- yang maknanya:


"Orang yang diam dan tidak menjelaskan kebenaran adalah syaitan yang bisu”

(Diriwayatkan oleh Abu al Qasim al Qusyayri dalam Ar-Risalah al Qusyairiyyah). Tujuan penulis menulis tentang al-AlBaani adalah tidak lain dan tidak bukan mentahzir beliau yang telah meninggal dunia tanpa merujuk kembali dari kesesatann-kesesatannya. Sekiranya beliau kembali dari kesalahan-kesalahannya dan telah bertaubat daripada perkara tersebut nescaya tidaklah berkepentingan penulis bangkit menentang dan membantah beliau. Sejak dari beliau menulis sehinggalah beliau meninggal dunia pada 2hb Oktober 1999 yang lalu, kami (ASWJ) tidak mendapati beliau mengakui kesalahannya ini. Bahkan apa teruk para pengikutnya terus menyuburkan sifat fanatik dan taasub mereka kepada Al-Albaany termasuklah Mufti Perlis yang mencari populariti, Mohamad Asri Zainul Abidin.

Apa yang telah ditulis oleh al-Albaany dalam karya tulisannya bukanlah suatu yang senang untuk diterima oleh Ahlus- sunnah wal- Jama’ah dan tidak boleh berdiam diri daripadanya. Bagaimana hendak mendiamkan diri sekiranya berhadapan dengan orang berani mensohihkan dan mendhaifkan Hadits berdasarkan akal kepala sendiri dan membawa sanad-sanad hadits yang lintang pukang serta bercampur aduk. Padahal beliau bukanlah ahli dalam bidang ini(hadits). Apa yang beliau mahukan sepanjang fatwa-fatwanya ialah menanam bibit-bibit fitnah dan perpecahan, menyebarkan serangan yang berbau dengki,perbalahan dan kebencian di antara masyarakat Islam.

Dan selepas terang dan nyata hal beliau ini, kuncu-cuncunya (pengikut setia) dan seumpamanya yang takliq buta kepadanya tetap menobatkan beliau sebagai“Nasirul Sunnah“ (penolong sunnah) dan `Sisa-sisa berbaki Salafussoleh` dan `Muhaddits al-dunia` dan pada hal yang sebenarnya beliau bukanlah sebegitu rupa bahkan sebaliknya iaitu Nasirul bida’ah, yang dulunya seorang yang beriya-riya menghapuskan perkara-perkara bida’ah. Tetapi beliau sendiri yang melakukannya. Kalaulah beliau bukan sebagaimana penulis katakan, beliau tidak akan sekali-kali mengarang tulisan untuk mengharamkan bermusafir untuk menziarahi kubur Musthafa Muhammad sollallahu ‚alaihi wasallam,dan beliau tidak akan menisbahkan kepada Allah mempunyai arah dan bertempat dan mengisytiharkan perang kepada ahlul Haq (ASWJ) dan hadits serta mereka yang berpegang teguh dengan hadits nabi sollallahu `alaihi wasallam.

MARILAH MENGENALI AL-ALBAANYBeliau sebenar ialah Nasir Al-Din Al-Albaany, beliau pada permulaan halnya suka beriktikaf di sebuah bilik di al-Maktabah Al-Dzohiriyyah (perpustakaan) yang terletak di Damsiq. Beliau amat tekun membuat pembacaan di dalamnya dan bermuthala’ah kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Lalulah Allah gelapkan hatinya daripada kebenaran dan lantas merasai dirinya adalah seorang yang Alim dan antara ahli Ilmu. Rentetan dari itu beliau berani memberi fatwa-fatwa dengan cara mensohihkan dan mendhaifkan hadits-hadits dengan apa yang bertepatan dengan hawa nafsunya dan juga menghujum (mencekam keras) ke atas ulama’-ulama’ yang mu’tabar. Sehingga kitab-kitab seperti sohih bukhari dan sohih muslim pun tidak selamat darinya. Maka terbitlah karangan beliau seperti Sohih a'la sohih al-Bukhari. Maka memadailah bagi penulis menyebut bahawa Al-Albany telah termakan kata-katanya sendiri yang mana beliau mensifatkan dirinya adalah seorang pembaiki jam dan mempunyai hobi membaca buku tanpa bertalaqqi ilmu daripada ahli Ilmu, begitu juga beliau mengiktiraf beliau tidak mempunyai sanad yang muktabar dalam bidang Hadits.


Albaany menyangkakan beliau adalah seorang muhaddits padahal beliau tidak pernah pun menghafal satu pun hadith secara bersanan-sanad yang sampai kepada Rasulullah sollallahu ‘alaihiwasalllam.

BERSAMBUNG...Disediakan oleh :

ABU LEHYAH AL-KELANTANY

0133005046