Wednesday, May 14, 2008

IMAM 4 MAZHAB MENGKAFIRKAN I’TIQOD TAJSIM DAN ALLAH DUDUK

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين, المكون الأكوان, المدبر الأزمان, الموجود أزلا وأبدا بلاكيف ولاجهة ولامكان , والصلاة والسلام على محمد سيد الأبياء والمرسلين, وعلى ءاله الطاهرين وصحابته الطيبين, اما بعد :-
Di sediakan oleh :
Abu Lehyah al-kelantany (0133005046)

IMAM 4 MAZHAB MENGKAFIRKAN I’TIQOD TAJSIM DAN ALLAH DUDUK

Ketahuilah! mengucap dua kalimah syahadah, mempercayai tentang kewujudan Allah taala sahaja adalah tidak memadai dan aqidah seseorang itu dikira tidak selamat dengan mengatakan : “Allah itu berjisim”, “Allah duduk di atas arasy, Allah mempunyai arah-arah, Allah beranggota” kerana dengan itu mereka terkeluar daripada Firqah An-Najiah atau pun Ahlul Sunnah Wal- Jamaah (ASWJ). Kalimah syahadah itu merangkumi keseluruhan i’tiqod-i’tiqod yang benar daripada semua yang berkaitan dengan Sam’iyaat dan Nubuwwaat. Lagipun mereka yang menjisimkan Allah taala mereka tidak dikira beriman lagi dengan rukun iman yang pertama. Wahabi Mujassimah Musyabbihah inilah yang membawa dokrin-dokrin Yahudi ini ke dalam masyarakat Islam supaya dapat mengelirukan mereka dan lebih menyayatkan hati, sesetengah mereka yang kreatif memodifiedkan hujah-hujah mereka dengan Al-quran dan al-Sunnah supaya kelihatan ianya adalah daripada ajaran Islam. Sebenarnya apa yang Wahabi sembah ialah sesuatu yang dikhayalkan di fikiran-fikiran mereka dan apa yang mereka wahamkan. Ini bukanlan makrifatullah (mengenal Allah Taala) namanya.

AL-WAHHABIYYAH MUJASSIMAH MUSYABBIHAH KEUAR ISLAM SECARA IJMA’

Thoib..disini hamba (penulis) nukilkan sedikit sahaja (ada dengan penulis berlambak lagi) dari ulama’-ulama’ yang menghukumkan Al-Wahhabiyah Mujassimah dan Musabbihah sebagai keluar dari ajaran islam secara ijma’, antaranya ialah ulama’ulama’ Mazhab yang empat, Imamuna Abu Hasan Al-Asy’ary, dan tidak lupa setengah daripada ulama’-ulama’ tanah air kita yang tercinta.


1. Mujassimah adalah kafir kerana Imam Asy-Syafie rodhiyallahu ‘anhu menyatakan : “ Al-Mujassim Kafir ” kata-kata Imam Syafie itu bermaksud : “ Mujassim (Yang mengatakan Allah itu jisim seperti Wahhabi) adalah kafir ”. Kenyataan Imam Asy-Syafie yang mengkafirkan Mujassimah tersebut diriwayatkan oleh Imam Asy-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah Wa An-Nazoir mukasurat 488 cetakan Darul Kutub Ilmiah. Imam Asy-Syafie rahimahullah turut mengkafirkan orang yang berakidah ' Allah Duduk'. Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (wafat 725) dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tady menukilkan dari Al-Qodi al-Husain bahawa Imam Asy-Syafie menyatakan :“ Sesiapa beranggapan Allah duduk di atas arasy maka dia KAFIR ”.

2. Mari kita lihat pandangan ulama’ Hanafi. Syeikh Kamal Bin Al-Humam Al-Hanafiy menyatakan dalam kitab mazhab Hanafi berjudul Fathul Qadir juzuk 1 mukasurat 403 pada Bab Al-Imamah : “ Sesiapa yang mengatakan Allah itu jisim ataupun Allah itu jisim tapi tak serupa dengan jisim-jisim maka dia telah KAFIR ( ini kerana jisim bukanlah sifat Allah )”.

3. Mari kita lihat kenyataan Imam Ahmad Bin Hanbal dan para ulama mazhab Hanbali yang mempersetujui kenyataan Imam Ahmad mengatakan : “ Man Qola Allahu Jismun Faqod Kafar Wakaza Man Qola Allahu Jismun La Kal Ajsam ” kenyataan Imam Ahmad bermaksud : “ Sesiapa yang mengatakan Allah berjisim maka dia telah kafir, begitu juga kafirlah yang mengatakan Allah itu berjisim tapi tak serupa dengan jisim-jisim ”.Lihat Sohibul Khisol diantara ulama mazhab Hanbali yang masyhur. Manakala seorang ulama mazhab Hanbali terkenal bernama Muhammad Bin Badruddin Bin Balban Ad-Dimasyqiy Al-Hanbaliy dalam kitabnya berjudul Muktasor Al-Ifadat mukasurat 490 menyatakan : “ Allah tidak menyerupai sesuatu dan sesuatupun tidak menyerupai Allah, sesiapa menyamakan Allah dengan sesuatu maka dia KAFIR seperti mereka yang menyatakan Allah itu berjisim, begitu jugak kafir yang menyatakan Allah itu berjisim tapi tak seperti jisim-jisim ”.

4. Begitu juga Imam al-Maliky dan Imam Abu Hanifah jelas mengkafirkan golongan Mujassimah. Mari kita lihat apa yang telah dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitamiy dalam kitabnya berjudul Al-Minhaj Al-Qowim Syarh Muqaddimah Al-Hadhromiyah : “ Ketahuilah bahawa Al-Qorrofi dan selainnya telah menukilkan dari Imam Asy-Syafie, Imam Maliky, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah rodhiyallahu ‘anhum bahawa mereka semua mengkafirkan mujassimah ”.

5. Imam Abu Hasan Al-Asya’ry menyatakan dalam kitabnya berjudul An-Nawadir : “ Al-Mujassim Jahil Birobbihi Fahuwa Kafirun Birobbihi” . Kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary tersebut bermaksud : “ Mujassim ( yang mengatakan Allah itu berjisim) adalah jahil mengenai Tuhannya, maka dia dikira kafir dengan Tuhannya”.


HUKUM ORANG YANG BERI’TIKOD ALLAH MEMPUNYAI TEMPAT :

Syeikh Daud bin Abd Allah Al-Fathani rahimahullah

Syeikh Daud bin Abd Allah Al-Fathani (wafat 1265H/1297H) dalam kitab Al-Jawahir Al- Saniyah m/s 6 mengatakan: “ Dan barangsiapa mehinggakan zat Allah Ta’ala pada tempat maka tidak syak ia kufurnya seperti katanya Allah Ta’ala itu terhingga di atas langit atau pada bumi.”

Syeikh Nur Al-Din Al-Rahiri rahimahullah

Syeikh Nir Al-Din Al-Rahiri berkata kitab Sabil Al Muhtadin jilid 1 m/s 203 : “ Tiada sah mengikut bid’ah yang jadi kafir seperti mengiktikadkan bahawa Allah Ta’ala itu tiada mengetahui akan juz’iyat dan ma’dum dan yang munkir(mengingkari) akan ba’ath dan hasyr dan demikian lagi kaum mujasimmah dan yang mengiktikad bahawa Allah Ta’ala berjihah”.

Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah

Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (wafat 1227H) dalam kitab Sabil Al Muhtadin jilid 2 m/s 37 berkata: “Adapun yang jadi kafir dengan bid’ahnya seperti yang beriktikad bahawa Allah Ta’ala tiada mengetahui akan segala juz’iyat dan yang ma’dum dan yang munkir(mengingkari) akan bangkit dari dalam kuburdan berhimpun di Mashyar dan demikian lagi kaum mujassimah dan yang berikitikad bahawa Allah Ta’ala berjihah maka tiada sah mengikut mungkin dia seperti sekalian kafir yang lain.”.

Perlu penulis ingatkan di sini, bagi muslim dan muslimah-muslimah yang budiman janganlah terpedaya dengan golongan wahhabi ini, kerana dibimbangi akidah setengah daripada mereka itu menjisimkan Allah dan mentashbihkanNya dengan makhluk-makhluk. Rentetan daripada itu, keluar mereka dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Begitu juga dengan perkahwinan dengan golongan ini adalah sesuatu yang amat membimbangkan dan menyayatkan hati.

MULAHAZHAH :

Kepada sesiapa yang berminat untuk memiliki rujukan-rujukan penulis nukilkan tadi, penulis bersedia berkongsi di atas dasar menyahut seruan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

FATWA MUFTI KERAJAAN JOHOR

OLEH : ALLAH YARHAM AL-ALLAMAH DATO’ SAYYID ‘ÁLAWI BIN THAHIR AL-HADDAD, MUFTI KERAJAAN JOHOR (1936-1961) BERSAMAAN (1356-1381 H).diterbitkan oleh

BAHAGIAN PENERBITAN JABATAN AGAMA JOHOR.

Alih bahasa ke tulisan rumi :

Oleh ; Abu Lehyah Alkelantany (0133005046)

KANDUNGAN FATWA SEBAGAIMANA BERIKUT ( M/S 397-399) ;

PERKARA ; MENGENAL KAUM MUDA –WAHHABI-DAN MUSUH-MUSUH ISLAM.

SOALAN ; 1. BAGAIMANAKAH DAPAT KENAL ATAU KETAHUI ‘ALAMAT-ÁLAMAT KAUM MUDA-WAHHABI- ITU?

 2. ADAKAH KAUM MUDA-WAHHABI-ITU TERJUMLAH DALAM GOLONGAN ISLAM.

JAWAB ( daripada Tuan Mufti) :Jawab Soalan Pertama :


Yang dikatakan Kaum Muda –Wahhabi- pada pertuturan orang-orang zaman ini ---zaman beliau-ialah suatu kumpulan orang-orang yang tiada mengerti dan faham tentang islam, mereka bersungguh-sungguh hendak menghampir dan menyatukan agama islam kepada agama lain. Apa jua perkara yang terbit daripada agama Kristian atau Majusi, mana yang dipandang mereka molek dan elok pada zhohirnya berkehendaklah mereka memalingkan hukum-hukum Islam kepadanya seperti berkata setengah mereka itu-wahhabi-: Babi itu suatu binatang yang suci, dan berkata setengah yang lain pula ; Tiada soh ruju’ dengan tiada redha perempuan, dan berkata yang lain pula ; Nabi Allah ‘Ísa Álaihi Salam berbapa seperti perkataan orang-orang Yahudi.”

SETENGAH DARI ÁLAMAT( CIRI-CIRI) MEREKA ITU (WAHHABI ; • Mereka marahkan Imam-Imam Mazhab yang empat dan ulama’ fiqh, mereka mengaku mengetahui al-Qurán dan Al-Hadits Nabawi.

 • Mereka membangkang ijma’, menyebarkan masalah khilaf di antara umat-umat Islam supaya menambah porak peranda umat-umat Islam sebagai mana disukai oleh seteru-seteru Islam.

 • Apabila mereka melihat orang-orang Islam tiada menyentuh Al-Quran melainkan kemudian daripada mengambil air sembahyang, mereka-pun- berkata ; Harus menyentuh Al-Quran dengan tiada air sembahyang.

 • Apabila mereka melihat orang Islam tiada membaca Al-Quran melainkan kemudian daripada bersuci daripada hadas besar, Mereka berkata ; Harus membaca Al-Quran kalau ada hadas besar sekalipun.

 • Apabila mereka melihat orang-orang Islam menjauhkan diri daripada najis seperti arak dan babi, mereka berkata ; Kedua-dua perkara itu suci. Mereka mencita-cita (bercita-cita) supaya orang islam menjadi seperti orang Majusi. Mereka berlumur dengan lemak babi dan mencurahkan arak kepada bajunya kemudian sembahyang.


 • Setengah mereka itu sepanjang hari memain-bermain- kemaluannya atau menyentuh kemaluan isterinya beberapa kali kemudian boleh dia sembahyang (‘la za’mihim) dengan tiada mengambil air sembahyang.

 • Lagi demikian jua kalau ia membuat rantai leher daripada daging babi atau memakai kulit babi yang basah kemudian pergi sembahyang, nescaya soh sembahyang disisi mereka.

 • Kalau mereka bergelumbang dalam reban ayam atau kandang kambing atau lembu dan jadi baunya sebusuk-busuk manusia, kemudian ia sembahyang soh juga sembahyang disisi mereka.

 • Dan setengah dari ‘alamat mereka –wahhabi-itu, mereka bersungguh mengamat-amati dan mengambil susah dalam perkara yang kecil-kecil seperti talqin, tahlil dan seumpamanya dan tiada menghiraukan perkara-perkara yang besar-besar seperti dosa-dosa besar yang telah membiak.

 • Setengah daripadanya berzina, riba, was-was sangka pada Allah dan mengajar kanak-kanak Islam agama yang bukan Agama Islam. Perkara ini semua tiada disebut (dititik beratkan oleh wahhabi)dan tiada dihiraukannya.

 • Dan setengah daripada ‘alamat mereka itu, mereka berseteru dan merekakan masalah-masalah fiqh yang tiada padanya khilaf, barangsiapa menyalahi akan mereka itu pada satu daripada masalah-masalah fiqah seperti suatu hukum daripada hukum-hukum sembahyang atau sujud sahwi atau tayammum atau sunnah talqin, nescaya mereka jadikan orang itu seteru, terus diingkarkannya.


Semuanya ini ialah ádat orang-orang KHAWARIJ ( orang-orang yang benci akan sayyidina ‘Ali karramahu wajhah) dan adat AHLUL BIDA’AH yang menyalahi puak-puak Islam kerana sahabat-sahabat nabi sollallahu ‘alaihi wassallam, al-Tabi’een, mereka yang kemudian daripada Imam-imam mazhab yang empat dan sekalian ‘ulama’ mazhab, mereka bersalah-salahan (berselisihan pendapat) pada beberapa masalah dalam masalah fiqah (furu’ fiqhiyyah) tetapi mereka tiada berseteru diantara setengah dengan setengahnya dengan sebab bersalah-salahan ambilnya itu kerana bukannya bersalahan itu pada usul (ashal masaálah) bahkan pada furu’ (cawangan-cawangan) sahaja.Jawab soalan kedua :


Setengah daripada mereka itu ada yang keluar daripada agama islam (kafir) seperti orang-orang yang menyembunyikan ajaran Qaadiaani dan orang yang mei’tikodkan Nabi ‘Isa berbapa dan setengah daripada mereka itu ada orang yang mereka-rekakan syariat Islam...TAMAT.

AL-TANBIH AL-MUHIM(SUATU PERINGATAN PENTING) DARIPADA PENULIS :

WAHHABI BOLEH DI KETEGORIKAN SECARA IJMAL KEPADA 2 KATEGORI DI SISI ULAMA'-ULAMA' MU'TABAR:

PERTAMA : AL-WAHHABIYYAH MUQALLIDIYYAH :

Wahhabi spesis ini adalah sesat dan menyeleweng dari ajaran Islam kerana banyak membid'aahkan amalan-amalan yang disunatkan oleh Islam. Mereka mengharamkan amalan talqin, tahlil, ziarah qubur lelaki dan perempuan, berdoa di kubur, dan berlambak lagi yang menjadi amalan khilafiah..mereka tidak keluar daripada Islam tapi dihukumkan fasiq jua.tetapi perlu ingatkan dan berhati-hati kerana ia boleh membawa kepada keluar dari islam jua sekiranya menghalalkan perkara yang diharamkan secara ijmak ( Ma'lum Mina al-Din Bi al'Dharurah) ataupun mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan secara ijma' ( Ma'lum Mina al-Din Bi al-Tharurah)

KEDUA : AL-WAHABIYYAH MUJASSIMAH DAN MUSABBIHAH :

Golongan ini menjisimkan Allah taala dengan makhluk, mendakwa Allah berada di salah satu dari Al-Jihaat al-Sit (arah yang Enam-kiri dan kanan,depan dan belakang,atas dan bawah-) ataupun berada banyak arah, mendakwah Allah duduk di atas arasy atau pun kursi seperti akidah Yahudi, mengatakan Allah ada anggota dan perkara seumpamanya yang membawa kepada KEKUFURAN secara ijma' oleh ulama'-ulama' empat mazhab (al-Hanafiah,al-Malikiyah,asy-Syafi'iyyah,dan al-Hanabilah).wallahu 'alaam..Moga Allah menjauhi penulis dan umat Islam kesemuanya dari bahaya golongan wahhabi spesis ini..Na'uzubillah minzalik..

Insyaallah...penulis akan megemukakan lagi ulama'-ulama' yang muktabar yang mentahzir golongan sesat ini yang dikira sebagai JURSUM Al-UMMAH..biznillah

Disediakan oleh :

Abu Lehyah Al-Kelantany

(0133005046)