Wednesday, May 14, 2008

FATWA MUFTI KERAJAAN JOHOR

OLEH : ALLAH YARHAM AL-ALLAMAH DATO’ SAYYID ‘ÁLAWI BIN THAHIR AL-HADDAD, MUFTI KERAJAAN JOHOR (1936-1961) BERSAMAAN (1356-1381 H).diterbitkan oleh

BAHAGIAN PENERBITAN JABATAN AGAMA JOHOR.

Alih bahasa ke tulisan rumi :

Oleh ; Abu Lehyah Alkelantany (0133005046)

KANDUNGAN FATWA SEBAGAIMANA BERIKUT ( M/S 397-399) ;

PERKARA ; MENGENAL KAUM MUDA –WAHHABI-DAN MUSUH-MUSUH ISLAM.

SOALAN ; 1. BAGAIMANAKAH DAPAT KENAL ATAU KETAHUI ‘ALAMAT-ÁLAMAT KAUM MUDA-WAHHABI- ITU?

 2. ADAKAH KAUM MUDA-WAHHABI-ITU TERJUMLAH DALAM GOLONGAN ISLAM.

JAWAB ( daripada Tuan Mufti) :Jawab Soalan Pertama :


Yang dikatakan Kaum Muda –Wahhabi- pada pertuturan orang-orang zaman ini ---zaman beliau-ialah suatu kumpulan orang-orang yang tiada mengerti dan faham tentang islam, mereka bersungguh-sungguh hendak menghampir dan menyatukan agama islam kepada agama lain. Apa jua perkara yang terbit daripada agama Kristian atau Majusi, mana yang dipandang mereka molek dan elok pada zhohirnya berkehendaklah mereka memalingkan hukum-hukum Islam kepadanya seperti berkata setengah mereka itu-wahhabi-: Babi itu suatu binatang yang suci, dan berkata setengah yang lain pula ; Tiada soh ruju’ dengan tiada redha perempuan, dan berkata yang lain pula ; Nabi Allah ‘Ísa Álaihi Salam berbapa seperti perkataan orang-orang Yahudi.”

SETENGAH DARI ÁLAMAT( CIRI-CIRI) MEREKA ITU (WAHHABI ; • Mereka marahkan Imam-Imam Mazhab yang empat dan ulama’ fiqh, mereka mengaku mengetahui al-Qurán dan Al-Hadits Nabawi.

 • Mereka membangkang ijma’, menyebarkan masalah khilaf di antara umat-umat Islam supaya menambah porak peranda umat-umat Islam sebagai mana disukai oleh seteru-seteru Islam.

 • Apabila mereka melihat orang-orang Islam tiada menyentuh Al-Quran melainkan kemudian daripada mengambil air sembahyang, mereka-pun- berkata ; Harus menyentuh Al-Quran dengan tiada air sembahyang.

 • Apabila mereka melihat orang Islam tiada membaca Al-Quran melainkan kemudian daripada bersuci daripada hadas besar, Mereka berkata ; Harus membaca Al-Quran kalau ada hadas besar sekalipun.

 • Apabila mereka melihat orang-orang Islam menjauhkan diri daripada najis seperti arak dan babi, mereka berkata ; Kedua-dua perkara itu suci. Mereka mencita-cita (bercita-cita) supaya orang islam menjadi seperti orang Majusi. Mereka berlumur dengan lemak babi dan mencurahkan arak kepada bajunya kemudian sembahyang.


 • Setengah mereka itu sepanjang hari memain-bermain- kemaluannya atau menyentuh kemaluan isterinya beberapa kali kemudian boleh dia sembahyang (‘la za’mihim) dengan tiada mengambil air sembahyang.

 • Lagi demikian jua kalau ia membuat rantai leher daripada daging babi atau memakai kulit babi yang basah kemudian pergi sembahyang, nescaya soh sembahyang disisi mereka.

 • Kalau mereka bergelumbang dalam reban ayam atau kandang kambing atau lembu dan jadi baunya sebusuk-busuk manusia, kemudian ia sembahyang soh juga sembahyang disisi mereka.

 • Dan setengah dari ‘alamat mereka –wahhabi-itu, mereka bersungguh mengamat-amati dan mengambil susah dalam perkara yang kecil-kecil seperti talqin, tahlil dan seumpamanya dan tiada menghiraukan perkara-perkara yang besar-besar seperti dosa-dosa besar yang telah membiak.

 • Setengah daripadanya berzina, riba, was-was sangka pada Allah dan mengajar kanak-kanak Islam agama yang bukan Agama Islam. Perkara ini semua tiada disebut (dititik beratkan oleh wahhabi)dan tiada dihiraukannya.

 • Dan setengah daripada ‘alamat mereka itu, mereka berseteru dan merekakan masalah-masalah fiqh yang tiada padanya khilaf, barangsiapa menyalahi akan mereka itu pada satu daripada masalah-masalah fiqah seperti suatu hukum daripada hukum-hukum sembahyang atau sujud sahwi atau tayammum atau sunnah talqin, nescaya mereka jadikan orang itu seteru, terus diingkarkannya.


Semuanya ini ialah ádat orang-orang KHAWARIJ ( orang-orang yang benci akan sayyidina ‘Ali karramahu wajhah) dan adat AHLUL BIDA’AH yang menyalahi puak-puak Islam kerana sahabat-sahabat nabi sollallahu ‘alaihi wassallam, al-Tabi’een, mereka yang kemudian daripada Imam-imam mazhab yang empat dan sekalian ‘ulama’ mazhab, mereka bersalah-salahan (berselisihan pendapat) pada beberapa masalah dalam masalah fiqah (furu’ fiqhiyyah) tetapi mereka tiada berseteru diantara setengah dengan setengahnya dengan sebab bersalah-salahan ambilnya itu kerana bukannya bersalahan itu pada usul (ashal masaálah) bahkan pada furu’ (cawangan-cawangan) sahaja.Jawab soalan kedua :


Setengah daripada mereka itu ada yang keluar daripada agama islam (kafir) seperti orang-orang yang menyembunyikan ajaran Qaadiaani dan orang yang mei’tikodkan Nabi ‘Isa berbapa dan setengah daripada mereka itu ada orang yang mereka-rekakan syariat Islam...TAMAT.

AL-TANBIH AL-MUHIM(SUATU PERINGATAN PENTING) DARIPADA PENULIS :

WAHHABI BOLEH DI KETEGORIKAN SECARA IJMAL KEPADA 2 KATEGORI DI SISI ULAMA'-ULAMA' MU'TABAR:

PERTAMA : AL-WAHHABIYYAH MUQALLIDIYYAH :

Wahhabi spesis ini adalah sesat dan menyeleweng dari ajaran Islam kerana banyak membid'aahkan amalan-amalan yang disunatkan oleh Islam. Mereka mengharamkan amalan talqin, tahlil, ziarah qubur lelaki dan perempuan, berdoa di kubur, dan berlambak lagi yang menjadi amalan khilafiah..mereka tidak keluar daripada Islam tapi dihukumkan fasiq jua.tetapi perlu ingatkan dan berhati-hati kerana ia boleh membawa kepada keluar dari islam jua sekiranya menghalalkan perkara yang diharamkan secara ijmak ( Ma'lum Mina al-Din Bi al'Dharurah) ataupun mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan secara ijma' ( Ma'lum Mina al-Din Bi al-Tharurah)

KEDUA : AL-WAHABIYYAH MUJASSIMAH DAN MUSABBIHAH :

Golongan ini menjisimkan Allah taala dengan makhluk, mendakwa Allah berada di salah satu dari Al-Jihaat al-Sit (arah yang Enam-kiri dan kanan,depan dan belakang,atas dan bawah-) ataupun berada banyak arah, mendakwah Allah duduk di atas arasy atau pun kursi seperti akidah Yahudi, mengatakan Allah ada anggota dan perkara seumpamanya yang membawa kepada KEKUFURAN secara ijma' oleh ulama'-ulama' empat mazhab (al-Hanafiah,al-Malikiyah,asy-Syafi'iyyah,dan al-Hanabilah).wallahu 'alaam..Moga Allah menjauhi penulis dan umat Islam kesemuanya dari bahaya golongan wahhabi spesis ini..Na'uzubillah minzalik..

Insyaallah...penulis akan megemukakan lagi ulama'-ulama' yang muktabar yang mentahzir golongan sesat ini yang dikira sebagai JURSUM Al-UMMAH..biznillah

Disediakan oleh :

Abu Lehyah Al-Kelantany

(0133005046)

4 comments:

Unknown said...

http://www.fedv.bu.edu.eg/
me1/item/118-2013-11-11-22-52-13
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/115-2013-11-07-14-00-59

Unknown said...

http://www.fedv.bu.edu.eg/
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/about-college
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/dean
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/bylaws
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/tel
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?limitstart=0
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=8
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=16
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/131-2013-11-19-18-01-41
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/148-2013-11-27-22-15-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/147-2013-11-26-20-01-54
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/150-2013-11-28-15-59-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/99-2013-10-12-17-29-45
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/98-2013-10-11-18-21-09
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/97-2013-10-10-09-44-37
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/132-2013-11-20-13-15-38
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/157-2013-12-04-18-02-50
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/158-2013-12-07-20-31-24
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/155-2014-2013
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/156-2013-12-04-18-01-27
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/153-2013-12-02-08-53-07
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/154-2013-12-04-17-54-37
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/151-2013-11-28-16-00-42
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/152-2013-11-29-11-26-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/149-2013-11-28-09-01-47
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/150-2013-11-28-15-59-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/147-2013-11-26-20-01-54
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/148-2013-11-27-22-15-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/142-2013-11-25-18-49-05
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/143-2013-11-25-19-08-30
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/145-2013-11-25-19-43-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/146-2013-11-25-19-55-03
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/141-2013-11-25-18-46-14
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/144-2013-11-25-19-31-30
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/139-2013-11-24-07-58-13
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/140-edu-e-mail
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/137-2013-11-21-20-00-01
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/138-2013-11-23-19-36-44
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/135-ciit-2014-ms-programs
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/136-2013-11-21-18-57-51

Unknown said...

http://www.fedv.bu.edu.eg/
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/about-college
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/dean
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/bylaws
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/tel
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?limitstart=0
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=8
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=16
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/131-2013-11-19-18-01-41
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/148-2013-11-27-22-15-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/147-2013-11-26-20-01-54
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/150-2013-11-28-15-59-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/99-2013-10-12-17-29-45
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/98-2013-10-11-18-21-09
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/97-2013-10-10-09-44-37
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/132-2013-11-20-13-15-38
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/157-2013-12-04-18-02-50
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/158-2013-12-07-20-31-24
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/155-2014-2013
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/156-2013-12-04-18-01-27
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/153-2013-12-02-08-53-07
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/154-2013-12-04-17-54-37
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/151-2013-11-28-16-00-42
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/152-2013-11-29-11-26-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/149-2013-11-28-09-01-47
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/150-2013-11-28-15-59-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/147-2013-11-26-20-01-54
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/148-2013-11-27-22-15-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/142-2013-11-25-18-49-05
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/143-2013-11-25-19-08-30
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/145-2013-11-25-19-43-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/146-2013-11-25-19-55-03
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/141-2013-11-25-18-46-14
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/144-2013-11-25-19-31-30
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/139-2013-11-24-07-58-13
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/140-edu-e-mail
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/137-2013-11-21-20-00-01
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/138-2013-11-23-19-36-44
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/135-ciit-2014-ms-programs
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/136-2013-11-21-18-57-51
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/132-2013-11-20-13-15-38
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/134-2013-11-21-10-11-39
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/131-2013-11-19-18-01-41
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/133-2013-11-20-13-23-14
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=24
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/129-2013-11-19-17-53-19
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/130-2013-11-19-17-55-57
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/127-2013-11-18-13-23-59
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/128-2013-11-19-17-49-10
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=32

Unknown said...

http://www.fedv.bu.edu.eg/
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/about-college
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/dean
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/bylaws
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/tel
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?limitstart=0
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=8
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=16
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/131-2013-11-19-18-01-41
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/148-2013-11-27-22-15-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/147-2013-11-26-20-01-54
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/150-2013-11-28-15-59-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/99-2013-10-12-17-29-45
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/98-2013-10-11-18-21-09
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/97-2013-10-10-09-44-37
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/132-2013-11-20-13-15-38
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/157-2013-12-04-18-02-50
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/158-2013-12-07-20-31-24
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/155-2014-2013
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/156-2013-12-04-18-01-27
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/153-2013-12-02-08-53-07
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/154-2013-12-04-17-54-37
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/151-2013-11-28-16-00-42
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/152-2013-11-29-11-26-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/149-2013-11-28-09-01-47
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/150-2013-11-28-15-59-26
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/147-2013-11-26-20-01-54
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/148-2013-11-27-22-15-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/142-2013-11-25-18-49-05
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/143-2013-11-25-19-08-30
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/145-2013-11-25-19-43-21
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/146-2013-11-25-19-55-03
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/141-2013-11-25-18-46-14
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/144-2013-11-25-19-31-30
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/139-2013-11-24-07-58-13
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/140-edu-e-mail
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/137-2013-11-21-20-00-01
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/138-2013-11-23-19-36-44
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/135-ciit-2014-ms-programs
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/136-2013-11-21-18-57-51
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/132-2013-11-20-13-15-38
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/134-2013-11-21-10-11-39
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/131-2013-11-19-18-01-41
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/133-2013-11-20-13-23-14
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=24
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/129-2013-11-19-17-53-19
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/130-2013-11-19-17-55-57
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/127-2013-11-18-13-23-59
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/128-2013-11-19-17-49-10
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php?start=32