Friday, August 1, 2008

ISTAC MENOLAK AJARAN WAHHABI


SOALAN :
APAKAH PANDANGAN UST DENGAN AJARAN WAHHABI PADA PERSPERKTIF ISLAM?

JAWAPAN ;

Berhubung dengan Wahhabi, pada pandangan saya ia mempunyai beberapa perkara yang tidak sesuai dengan pandangan Islam sebenar, seperti mazhab ini terlampau konservatif dan tidak membenarkan perluasan ijtihad. Mereka menentang pengajian mantiq, falsafah dan sufisme dan hanya berpegang kepada hadith semata-mata, walaupun hadith da`if dan mawdu`. Mereka juga menganggap semua mazhab lain adalah salah. Itu adalah antara pengajaran yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar.YANG BENAR ;

Prof. Abdullah Alwi Hassan (ISTAC).

No comments: